couprie - Person Sheet
couprie - Person Sheet
NameIsaac Joseph Coupri
Birth1600, Le Havre
Death1674, Zaandam
FatherJoseph Coupri (1575-)
Motheryvette (1575-)
Spouses
Marriage21 Jan 1629, Oost-Zaandam
ChildrenJean (~1630-1695)
 Ytje (1633-1668)
 Margrietje (1635-)
 Neeltje (1638-1668)
 Harmen (-<1693)
Notes for Isaac Joseph Coupri
stichter van de Franse School in Zaandam,komt uit le Havre

uit de oprechte haerlemsche courant 1660:

Een extraordinarie Ghelegentheydt op Saerdam te koop, omme Latijnse ofte Francoysche School te houden, een groot Steenen Huys van 2 Vierkanten hoog langh 63 Voeten, aen de Noort-zyde een groote Speel-plaets van omtrent 70 Voeten in 't vierkant, altemael bestraet, aen de Zuyd-zyde een groot Bleeck-velt en een kleyn Thuyntjen, met een Was-huysken, achter aen 't Huys een groote Thuyn, daer verscheyde groote Vruchtbare Boomen in zijn: Yemant daer gadinge aen hebbende, addresseere hen aen Isaac Coupry, Francoysche Schoolmr: tot Saerdam, sal een yegelijck goede onderrechtinge daer van doen.

uit de oprechte haerlemsche courant 1667

Isser een Jonckman die wel ervaeren is in de Fransche Taale, ende wel Schrijven en Reeckenen kan, die begeerigh is om voor Onder-Meester te dienen, die kome tot Saerdam by Mr. Jsacq Couvry, Francoysse Schoolmeester, sal hem goet bescheyt doen
Last Modified 16 Oct 2016Created 21 Nov 2019 using Reunion for Macintosh
Copyright Leen Couprie.

Please contact me for any questions regarding people in this pedigree