couprie - Person Sheet
couprie - Person Sheet
NameGerardus Gier, de
Spouses
Unmarried
ChildrenJosheph (~1730-)
Notes for Gerardus Gier, de
Het vaststellen van de voorouders van Joseph de Gier is problematisch... er is namelijk geen Joseph de Gier gedoopt in Utrecht, dat zou natuurlijk kunnen liggen aan incomplete roomsche doopboeken, of hij is onder een andere naam gedoopt.

Peter busmanis geneigd om Gerardus de Gier als vader te beschouwen,

06.01.1725 Gerrit de Gier j.m. op de Nieuwe Kamp & Grietje Hanum j.d. wonende in de Bergstraat. den 20 Jan[ua]rij 1725 gesol[emni]s[eer]t [gerecht, hier]
05.11.1725 [niet vermeld]. Gerardus de Gier & Margareta Hanon. get: Joanna van der Sloot [OKN St.Jacob Drakenburgsteeg)]
30.06.1731 Geordius. Gerardus de Gier & Margareta Hanon. get: Christophora Wielard [OKN St.Jacob Drakenburgsteeg)]
† 14.10.1730 / 23.10.1730 t'kint van Gerrit d'Gier
† 28.01.1771 / 11.02.1771 Grietje Hanon, weduwe van Gerrit de Gier in't Drakenburgsteegje, laat na mondige kinderen [hier]

Gerrit is weer een zoon van Reijnerus de Gier. Van dit gezin kan ik geen enkele roomsche doop vinden:

14.05.1687 Reijnier de Gier wonende aende Geertebrugh & Anna Margriet van de Broeck in de Heerestr. get: bruijdegoms moeder Jannichje Reijniers, bruijts moeder Annichje Everwijns. den 14 Junij 1687 in de Catharinakk. getrout [hier]
† 14.11.1692 / 21.11.1692 t'[kint] van Reijnier de Gier
† 13.11.1693 / 20.11.1693 t'kint van Reijnier de Gier
† 22.01.1701 / 31.01.1701 t'kint van Reijnier de Gier
† 12.12.1731 / 24.12.1731 Margareta van Broeck huijsvr. van Reijnier d'Gier laet na haer man en mundige kind. op d'Oudecamp [hier]

† 21.08.1732 / 01.09.1732 Reijnier de Gier laet na mundige kinderen int Achterom aen d'Nieuwecamp [hier]

maar er zijn wel enkele huwelijken van broers en zussen van Gerardus:

06.02.1706 Arien Jansz Goudoever j.m. in Abstede & Agnietje de Gier j.d. in de Ganssteegh. den 6 Febr. 1706 gesolemniseert [gerecht, hier]
† 12.01.1708 / 23.01.1708 Agnes d'Gier huijsvrouw van Arien Jansse Goutoever laet na haer man buijten Tollesteegh in de Ganssteegh [hier]
 
24.11.1715 Jan Frank j.m. achter 't Wijstraat & Jacomijntje de Gier j.d. aan de Volderbrug. get: pater sponsi, Catrijntie v.d. Vecht, moeij des bruids. hij roomsch zijnde beloft met de bruid te gaan is hen ook de resolutie der HH voorgelesen 12 December 1715 in den Dom getroudt [hier]
03.09.1718 Johannes. Joannes Franken & Jacomina Franken. Geertruijd [OKN  St.Gertrudis (Mariahoek)]

17.12.1737 Henricus. Joannes Franke & Wilhelmina de Gier. get: Maria Franke [r.k. Abstede]
† 13.02.1790 / 22.02.1790 Willemijntje de Gier wed. van Jan Franken in den Agterweg (oud 103 jaren en 14 daagen) laat na drie mondige kinderen [hier]
 
18.01.1711 Hendrik de Ruiter sold. onder Pauw & Katrijn de Gier op de Nieuwekamp. get: mater sponsi, pater sponsæ. Dom 4 Feb. getroudt [hier]
† 23.12.1781 / 31.12.1781 Catharina de Gier wed. van Hendrik de Ruijter in de Groot Elisteeg, laat na mondige kinderen [hier]
 
01.03.1711 Frans Hombart j.m. & Maria de Gier j.d bijde achter de Nieuwecamp. get: schriftelijk consent des moeders, get. Sijgie Bolhuijsen; mater sponsa. den 25 Maert 1711 in den Dom getroud [hier]

† 26.02.1752 / 06.03.1752 Maria de Gier huijsvrouw van Frans Hombert door ordre van't geregt [hier]
Last Modified 21 Aug 2020Created 21 Aug 2020 using Reunion for Macintosh
Copyright Leen Couprie.

Please contact me for any questions regarding people in this pedigree